close
تبلیغات در اینترنت
پاسخ سوالات كتاب تئوري حسابداري 1 - دكتر رضا شباهنگ
loading...

ایرانلود

فصل اول پاسخ سوال 1 : واقعيت عبارت است از آنچه هست ؛ حقيقت عبارت است از آنچه بايد باشد.حسابداری واقعیت و تئوری حسابداری حقیقت است . پاسخ سوال (2) : صفحه 3  پارگراف آخر پاسخ سوال (3) : صفحه 6  پارگراف آخر پاسخ سوال (4) : صفحه 6  پارگراف دوم که با مثال شروع شده . پاسخ سوال (5) : صفحه 6  پارگراف…

پاسخ سوالات كتاب تئوري حسابداري 1 - دكتر رضا شباهنگ

پویا بازدید : 4870 دوشنبه 23 ارديبهشت 1392 نظرات ()


فصل اول


پاسخ سوال 1 : واقعيت عبارت است از آنچه هست ؛ حقيقت عبارت است از آنچه بايد باشد.حسابداری واقعیت و تئوری حسابداری حقیقت است .


پاسخ سوال (2) : صفحه 3  پارگراف آخر


پاسخ سوال (3) : صفحه 6  پارگراف آخر


پاسخ سوال (4) : صفحه 6  پارگراف دوم که با مثال شروع شده .


پاسخ سوال (5) : صفحه 6  پارگراف چهارم


پاسخ سوال (6) : نسبی البته در حسابداری از مقیاس نسبی استفاده میشود.


پاسخ سوال (7) : ص 8 پ آخر و ص9 پ اول


پاسخ سوال (8) : صفحه 8  پارگراف سوم –بله- که با 2 مثال توضیح داده.


پاسخ سوال (9) : صفحه 2  پارگراف آخر


پاسخ سوال (11) : صفحه 12 پارگراف چهارم
فصل دوم


پاسخ سوال (1) : صفحه 25   دو پارگراف آخر


پاسخ سوال (2) : صفحه 25   پارگراف دوم


پاسخ سوال (3) : صفحه 25  پارگراف سوم (زیرا تحقیقات مشاهده ای عاری از دیدگاه و قضاوتهای شخصی  فرد محقق نیست)


پاسخ سوال (5) : صفحه 31  پارگراف آخر ((خطوط پایانی )، به دلیل الزامات قانونی همچون مالیات ))


پاسخ سوال (6) : صفحه 25  پارگراف اول– تفاوت اصلی در وجود یا نبودن قضاوت ارزشی است-


پاسخ سوال (7) : صفحه 27  پارگراف سوم – خیر-


پاسخ سوال (8) : صفحه 26  پارگراف اول


پاسخ سوال(9) : صفحه 35 پارگراف آخر (این پارگراف در مورد هر سه و ارتباط بین انها صحبت میکند)


پاسخ سوال (10) : صفحه 31 پارگراف سوم  و صفحه 32 پارگراف دوم


پاسخ سوال (13) : (فکر میکنم جواب این سوال خلاصه از درک کل این فصل است لطفا اگه جواب این سوال را میدانید یا حدس میزنید که درسته با ماهم در میان بذارید.-چون بدجوری ذهن من و مشغول کرده)


پاسخ سوال (14) : صفحه 29 پارگراف سوم (به دلیل ماهیت دستوری و قیاسی)
فصل سوم


پاسخ سوال (1) : صفحه 43   پارگراف دوم


پاسخ سوال (3) : صفحه 43   پارگراف دوم ( هم جواب یک و هم جواب سه است چون سوال یک از اصول و سوال سه از مفروضات پرسیده که این پارگراف جواب هر دو را دارا است)


پاسخ سوال (4) : صفحه 55   پارگراف دوم( از دیدگاه تئوری نمایندگی)


پاسخ سوال (5) : صفحه 66   پارگراف سوم سه خط اول(جوابش کامل نیست)


پاسخ سوال (6) : صفحه 67   پارگراف پنجم


پاسخ سوال (7) : - خیر


پاسخ سوال (8) : صفحه 64   خط اول پارگراف اول(تئوری شخصیت حسابداری)


پاسخ سوال (10) : صفحه 41   پارگراف اول


پاسخ سوال (12) : صفحه 64   پارگراف آخر


پاسخ سوال (13) : (فکر میکنم جوابش این باشه که در برابر اخبار بد در بازار سرمایه افراد نگرانترند و سریعتر واکنش نشان میدهند و در مقابل اخبار خوب چون نگرانی کمتر است واکنش هم کندتر صورت میگیرد _اگه جوابم اشتباهه ،لطفا جواب درست و بگید)
فصل چهارم


پاسخ سوال (1) : صفحه 78   پارگراف اول (در هدفها به تصمیم گیری و قضاوت استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری توجه شده است)


پاسخ سوال (2) : بلی


پاسخ سوال (3) : صفحه 82  پارگراف دوم و زیر نویس شماره 5 (به عنوان ویژگی های کیفی اطلاعات در سایر گزارشها مطرح شده )


پاسخ سوال (4) : صفحه 81  پارگراف دوم


پاسخ سوال (6) : صفحه 79 پارگراف چهارم و ص 84 پ آخر


پاسخ سوال (7) : صفحه 95  پارگراف سوم و صفحه 94 پارگراف چهارم با مثال


پاسخ سوال (10) : صفحه 23 پارگراف سوم


پاسخ سوال (11 ): صفحه 92 پارگراف سوم
فصل پنجم


سوال1-صفحه100 خط4(تعاریفی برای....)


سوال2-صفحه112خط6(چارچوب...)تا خط16(...تضمین نمیکند)


سوال4-صفحه83فصل4-خط4(این استاندارد...)


سوال5-صفحه108 پاراگراف اول( باید با توجه به این قسمت پاسخ داد)


سوال6-صفحه106قسمت عایدی و سود جامع خط2(در این بیانیه...)


سوال7-صفحه106پاراگراف اخر(همراه با...)


سوال9-صفحه108پاراگراف3


سوال10-صفحه92فصل4پاراگراف اخر


سوال11-صفحه102پاراگراف اخر(سودمندی...)


سوال12-صفحه104پاراگراف اول خط2(منظور از...){منظور سوال از محدودیت را متوجه نشدم}


سوال13-صفحه104پاراگراف اخر خط2
فصل ششم


سوال1- صفحه121 پاراگراف اخر


سوال ۲: صفحه 135 پارگراف سوم (زیر تیتر اطلاعات حسابداری و اعتباردهندگان)


سوال3- صفحه120 پاراگراف 3


سوال4- صفحه120 پاراگراف 4


سوال5- صفحه122 پاراگراف  اول


سوال8- صفحه125 موارد1و2


سوال9- صفحه130( قسمت سایر تحقیقات درباره...)


سوال10- صفحه131 موارد5-1


سوال11- صفحه126 پاراگراف اخر خط2{به قسمت دوم سوال پاسخ داده نشده}


سوال12- صفحه128 پاراگراف 2


سوال13- صفحه130پاراگراف 2 خط6(بنابراین...)


سوال ۱۴ : صفحه 132 پارگراف دوم (چون اینگونه تحقیقات برای ارزیابی نتایج اقتصادی روشهای حسابداری و آثار آن بر قیمت اوراق بهادار می باشدنه روشها و استاندارها)


سوال19- صفحه134 پاراگراف 2


سوال20- صفحه137 پاراگراف 2
فصل هفتم


پاسخ سوال (1) : ج


توضیح : جریانات ورودی و خروجی دارایی های ثابت/سرمایه گذاری در اوراق بهادار/ تسهیلات وام های اعطایی ← جزو فعالیت های سرمایه گذاری است.


پاسخ سوال (2) : الف


توضیح : بر اساس FASB


مالیات/بهره/سود/کارمزد...دریافت و پرداخت شده ← فعالیت عملیاتی


سود سهام پرداخت شده/افزایش و کاهش سرمایه/بدهی بلند مدت ← فعالیت تامین مالی


پاسخ سوال (3) : بر سود خالص


(الف) : کاهنده


(ب) : کاهنده


(ج) : افزاینده


(د) : افزاینده


(ه) : افزاینده  ؟


(و) : کاهنده


(ز) : افزاینده
فصل هشتم


سوال ۱- گزینه ب       ص۱۹۵


سوال ۲- گزینه ب       ص۱۹۵


سوال ۳- گزینه د        ص۱۹۵


سوال ۴- گزینه ج        ص۲۰۰


سوال ۵- گزینه ب        ص۱۹۹


سوال ۶- گزینه الف      ص۲۰۰
فصل نهم


سوال ۱-گزینه ج  ص۲۱۸


سوال ۲-گزینه ج


سوال ۳-گزینه ب


سوال ۴-گزینه ب


سوال ۵-گزینه ج


سوال ۶-گزینه ج


پاسخ سوال ۷


الف- چون مدت قرارداد و زمان اجرای آن بیش از یک دوره مالی میباشد لذا می بایست در هر سال به نسبت کار انجام شده صورت وضعیت تنظیم و سود و زیان شناسایی شود.صفحه ۲۱۴ و ۲۱۵


ب-درصد مخارج هر سال به کل مخارج برآوردی پروژه- ص۲۱۵


ج-ارسال صورت حساب اثری بر سود ندارد ولی تایید صورت حساب از جانب کارفرما منجر به شناسایی سود می شود.


پاسخ سوال ۸


الف-شناسایی سود در مقطع فروش جهت اطمینان از انتقال مزایا و مخاطرات تحویل کالا به مشتری صورت می گیرد.


ب-صفحه ۲۱۴


ج-بطور کلی ۴ مورد است:


۱.در خلال تولید


۲.پایان تولید


۳.زمان تحویل


۴.بعد از فروش
پاسخ سوال ۹


الف-معمولا بهای تمام شده کالای فروش رفته مستقیما با فروش در ارتباط هستند


ب-بسیاری از اقلام بهای تمام شده مانند هزینه های اداری و فروش به  دوره ای تعلق دارد که در آن وجه نقد پرداخت یا تقبل بدهی شده باشد   که در ارتباط با فروش کالا یا ارایه خدمات صورت گرفته باشد.


ج-زمانی که هنوز فروش نرفته و در اختیار واحد انتفاعی می باشد.


د-هزینه هایی از قبیل بیمه و استهلاک به صورت معقول و سیستماتیک به دوره ای تعلق پیدا می کند که انتظار می رود منافع داراییها به آن دوره مربوط باشد.


ه-ص۲۳۴ پاراگراف آخر
فصل دهم


پاسخ سوال (1) : ص 243 پاراگراف 4 و5 ص244 پ1 ،ص255 پ 2و3و4 ص 260 پ آخر


پاسخ سوال (4) : ص 245 پاراگراف آخر


پاسخ سوال (5) :ص 266 پاراگراف دوم


پاسخ سوال (6) : ص 238 پاراگراف آخر ، ص 240 پ آخر


پاسخ سوال (7):ص 261 پاراگراف 1 و 3


پاسخ سوال (8) : ص241 پاراگراف دوم


پاسخ سوال (9) : ص 265 پاراگراف دوم


پاسخ سوال (11) :ص250 پاراگراف سوم


پاسخ سوال (12) : ص 251 پاراگراف سوم ص249 پ اول خط اولارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
Profile Pic
دانلو کتاب تحقیق پایان نامه جزوه منابع کنکور کارشناسی کارشناسی ارشد کاردانی دکترا تمام رشته ها انسانی ریاضی مهندسی مدیریت حسابداری علوم اجتماعی ریاضی فیزیک زبان انگلیسی حقوق پزشکی و ... دانلود آهنگ ، دانلود فیلم ، دانلود نرم افزار ، کرک ، تورنت ، خرید ، فروش‌، اس ام اس ، دانلود ، کتاب ، بازی ، بازی آنلاین ، فروشگاه ، تهران ، ایران sms , game , download , torent
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 79
 • کل نظرات : 5
 • افراد آنلاین : 3
 • تعداد اعضا : 10
 • آی پی امروز : 17
 • آی پی دیروز : 17
 • بازدید امروز : 32
 • باردید دیروز : 20
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 52
 • بازدید ماه : 52
 • بازدید سال : 52
 • بازدید کلی : 212,289
 • کدهای اختصاصی